Ceník

Naše společnost určuje cenu zakázky na základě posouzení požadovaných služeb. Každý projekt je velmi individuální a záleží vždy na celkové připravenosti podkladů investora. Naším cílem je, aby veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně.

Pro bližší představu uvádíme průměrné ceny z našich realizacích.

veřejná zakázka malého rozsahu od 8 000,- Kč
zjednodušené podlimitní řízení od 20 000,- Kč
podlimitní otevřené řízeníod 35 000,- Kč
nadlimitní otevření řízeníod 40 000,- Kč
jednací řízení bez uveřejněníod 5 000,- Kč
jednací řízení s uveřejněnímod 20 000,- Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě zájmu můžete také využít jen část našich služeb formou hodinových sazeb.

Odborné práce od 490,- Kč

 • vyhotovení, úprava zadávací dokumentace
 • hodnocení kvalifikace dodavatelů
 • administrace dotačních titulů
 • jednání s dodavateli
 • administrace veřejné zakázky
 • hodnocení nabídek
 • poradenství k dotačním titulům
 • úpravy na profilech zadavatele

Kvalifikované práce od 630,- Kč

 • kontrola projektových dokumentací
 • kontrola rozpočtů
 • řešení změnových listů, víceprací a méněprací
 • vypořádání se s námitkami od dodavatelů
 • úpravy smluv
 • zpracování žádosti o dotaci

V případě Vašeho zájmu provedeme nejprve osobní bezplatnou konzultaci, kde nám představíte Váš záměr a po vzájemné konzultaci připravíme cenovou nabídku přímo na míru. Cenovou nabídku stanovujeme na konkrétní akci přesně dle Vašich požadavků, případně je možné také využít výhodných hodinových sazeb. Náklady na naše služby jsou často uznatelným nákladem projektu a je možné na ně získat dotaci. Bližší informace Vám rádi sdělíme. 

Dlouholeté zkušenosti dokazují naši spokojení klienti. Výběr z našich referencí můžete vidět zde.