Opozice si mě zase podá a přitom to není moje chyba…

Vzpomeňte si, kolikrát jste museli vysvětlovat ostatním ve Vašem městě či obci, proč se zhotovitel zpozdil s dokončením díla. Nebo proč vlastně ještě vůbec nenastoupil na stavbu? Proč se zase nic neděje? Proč, se opravený chodník propadá již po dvou letech a jak je možné, že fasáda na nově zateplené školce je flekatá? Proč, firma stále nedokončila opravovaný plot okolo dětského hřiště? Nebo jak je možné, že při zateplení obvodového pláště městské budovy jsou kousky bílého polystyrenu rozeseté po celém okolí? Vážně, za to starosto nemůžeš, ptají se ostatní? Vždyť jsi tu firmu sám vybral. Argumentace zpravidla začíná, že podle zákona nemohl jednat jinak, museli jsme přeci vybrat tu nejlevnější firmu a odhlasovali to přeci všichni ve vedení obce.

Vybraná firma byla z druhého konce republiky, na stavbě nebyl žádný zástupce ale ani to přece není naše chyba. Zúčastnil se výběrového řízení, podal nabídku, byl nejlevnější a my jsme ho vybrat prostě museli. Ale vážně je to takto správně??

Většina zadavatelů vybírá zhotovitele na základě nejnižší ceny v zadávacím řízení. Zhotovitel (nejčastěji menší stavební firma) tlačí cenu extrémně nízko. Rizikem je logicky tlak na kvalitu práce a snaha sehnat, co nejlevnější vstupy. Stavební firma nemá čas ani prostředky na kvalitní prověřené poddavatele a na stavbu najme kohokoliv, kdo má ruce, nohy a vlastní montérky. Peníze na kvalitního stavbyvedoucího, který bude na stavbě a na vše dohlédne, na to už nezbyde. Podepíše se smlouva o dílo o pár stránkách s minimem povinností na straně zhotovitele a předá se staveniště s dohodnutým termínem.

 V tu chvíli začíná pro všechny zúčastněné taková malá ruská ruleta. Dopadne to dobře a nebo taky ne? Ve většině případů to dopadne špatně. Termín zpoždění stavby je vždy ten nejmenší problém, ale naopak je to ten problém, který je vidět nyní nejvíc. Zpoždění termínu dokončení má také vliv např. na žádosti o platby z dotačních titulů. Zde se pak vždy pořádně „zapotí“ pracovník, co má na starosti dotace. Ať už se jedná o vlastního úředníka a nebo externí poradenskou firmu. Sepsat, podat a doufat v prodloužení termínu proplacení dotace bez zkrácení. Dalším častým problémem je nekvalita dodávek a prací a s tím spojeném reklamace. Každá nekvalitně provedená práce se dříve či později projeví a záleží na tom, jaké máme možnosti nápravy. Má každá stavební zakázka ručení např. formou bankovní záruky po dobu záruční lhůty? Nebo se jen spokojíme s tím, že máme ve smlouvě záruční lhůtu? Vážně všechny firmy okamžitě nastoupí na opravu reklamací a nebo se spíše vymlouvají?

Základní otázkou je, zda tomuto mohli zadavatelé zabránit? Upřímně řečeno nikdy to nelze vyloučit, ale lze úspěšně minimalizovat rizika výskytu. A jak s tím souvisí administrace veřejné zakázky? Správně totiž příběh začíná a končí správnou zadávací dokumentací. Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje 279 paragrafů a zhruba 48 tisíc slov. A to nemluvím o dalších souvisejících předpisech. Pro mnohé zadavatele i dodavatele je tento zákon noční můrou a někteří z nás ho mají na nočním stolku jako knihu před spaním. Tento zákon je složitý ale stejný zákon nám také umožňuje vybrat vhodného dodavatele s minimem rizik. Ano správně, říkám že při správném použití a výkladu nám umožňuje vybrat vhodného dodavatele, který nemusí být vždy s tou nejnižší cenou a největším rizikem.

Základním dokumentem pro výběrové řízení je vhodně nastavená zadávací dokumentace se správným závazným vzorem smlouvy o dílo. Je až s podivem, kolik zadavatelů se spokojí se základní obecnou zadávací dokumentací o pár stránkách a věří, že takto je to vše v pořádku. Zažil jsem smlouvu o dílo na  5 stránkách na zakázce za 30 mil. Taková smlouva těžko bude řešit všechny možné i nemožné nastalé situace.

 Mnohdy mi zákazníci vyčítají, že naše zadávací dokumentace je tak složitá, že si jí nedokážou potencionální dodavatelé ani pořádně přečíst, neboť obsahuje přes 30 stránek a dalších 30 stránek obsahuje smlouva o dílo. Vždy se ptám, zda je tedy správné vybrat si dodavatele, který není schopen přečíst základní dokumenty. Jak je bude tedy schopen řádně provést dílo dle projektové dokumentace v souladu s dotačními podmínkami a s plnou znalostí všech stavebních předpisů a norem, když má problém vůbec přečíst zadávací dokumentaci? Je potřeba si uvědomit, že plnou odpovědnost za dílo nese zadavatel zakázky, který se bude zpovídat mnohdy nejenom svým voličům.

A tady vždy nastává ta správná chvíle rozhodování. Vážně mi postačuje jednoduchá zadávací dokumentace, která nic neřeší? Není přeci jen větší jistota mít již od prvopočátku jasně nastavená pravidla spolupráce? Mít jistotu a oporu v bankovních jistotách nejenom za podání nabídky, ale také v průběhu stavby a v neposlední řadě mít také bankovní jistinu za záruční lhůtu. Mít od začátku dané uzlové body a milníky v podrobném harmonogramu, aby již v průběhu stavby bylo hned jasné, zda se zakázka podaří splnit v termínu či nikoliv. A věřte, že když je harmonogram spojený se sankcemi, tak se ho vždy snaží všichni dodržet.

Až se rozhodnete další zakázku administrovat sami nebo zadat někomu externímu zamyslete se nad tím, zda Vás zadávací dokumentace dostatečně ochraňuje před všemi riziky. A nebo nás můžete rovnou kontaktovat.