Reference

Naše společnost AB – AKCIMA, s. r. o. působí na trhu již 20 let. Za dobu naší působnosti jsme pomohli zadavatelům od nejmenších obcích, přes statutární města až po kraje. Získali jsme významné dotace pro naše klienty a soutěžili jsme desítky zakázek. Zde uvádíme některé vybrané reference.

Administrace výběrových a zadávacích řízení

 • „Výměny kotlů na tuhá paliva čp. 10 a 12“ (obec Doupovské Hradiště)
 • „Sport, hry a příroda pro všechny generace Března“ (obec Březno)
 • „DOMEČEK VEJPRTY – domov pro osoby se zdravotním postižením – II. vyhlášení“ (Městská správa sociálních služeb Vejprty)
 • „Zpracování projektové dokumentace na opravu Lidické ulice“ (město Teplá)
 • „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Habartov“ (město Habartov)
 • „Projektová dokumentace na přístavbu“ (obec Doupovské Hradiště)
 • „Elektronická úřední deska“ (město Teplá)
 • „Bražec – kanalizační přípojky“ (obec Bražec)
 • „Zahradní úpravy MŠ Čtyřlístek“ (Mateřská škola Kadaň)
 • „Dodávka kuchyňských linek“ (obec Teplá)
 • „Svatobor – oprava kleneb a stažení táhel 2020“ (obec Doupovské Hradiště)
 • „Varovný protipovodňový systém pro obec Březová“ (obec Březová)
 • „Parkové úpravy Březno“ (Obec Březno)
 • „Oprava místních komunikací 2020“ (obec Tuřany)
 • Domeček Vejprty (Městská správa sociálních služeb Vejprty)
 • „Snížení energetické náročnosti budovy 15. Základní školy ul. J.A.Komenského čp. 474, Most“ (město Most)
 • „I. etapa výstavby Komunitního a volnočasového centra Malé Březno“ (obec Malé Březno)
 • Územní plán Šemnice (obec Šemnice)
 • „Oprava potoka a propustku“ (obec Doupovské Hradiště)
 • „Územní plán Bražec“ (obec Bražec)
 • „Oprava místních komunikací“ (obec Doupovské Hradiště)
 • „Chodník a parkoviště před čp. 10“ (obec Doupovské Hradiště)
 • „Výměna a rozšíření veřejného osvětlení v obci Březová“ (obec Březová)
 • Výrobní hala HPU III (Východočeské plynárenské strojírny a. s.)
 • Zateplení obecního úřadu Bukovany (obec Bukovany)
 • „Stavební úpravy objektu č. p. 271, K. Čapka, Krupka“ (město Krupka)
 • RS – Klášterec nad Ohří – Nové sídliště V.etapa – II.část (město Klášterec nad Ohří)
 • Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách „Bruslička“ a „Sluníčko“ v Klášterci nad Ohří (město Klášterec nad Ohří)
 • Zabezpečení vstupů Gymnázia Cheb (Gymnázium Cheb)
 • Nákup HW a SW pro Gymnázium Cheb (Gymnázium Cheb)
 • Dodávka SW vybavení a příslušenství k notebookům (Gymnázium Cheb)
 • Dodávka HW a SW pro Gymnázium Cheb (Gymnázium Cheb)
 • Výměna otvorových výplní, vstupy pro žáky (Gymnázium Cheb)
 • Úklidové práce pro Gymnázium Cheb (Gymnázium Cheb)
 • Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav snížením energetickým ztrát (městská část Zbraslav)
 • Těšovice – kanalizace a ČSOV – 1.etapa, k.ú. Těšovice (obec Těšovice)
 • Oprava hřbitovní kaola – Libá (obec Libá)
 • Vodovodní přivaděč Libá – Hůrka – Sorkov – vodovodní rozvody (obec Libá)
 • Rekonstrukce veřejných prostranství města Toužim (město Toužim)
 • Informační systém ve společnosti Tritia spol.s r. o. (Tritia spol. s r. o.)
 • Modernizace IS ve společnosti ILOS Industrie Logistik Service s. r. o. (ILOS Industrie Logistik Service s.r.o.)
 • Administrace projektu pro Českoněmeckou fotbalovou školu – z Cíle 3 (Česko-německá fotbalová škola)

Dotační management k projektům

 • Modernizace IS ve společnosti ILOS Industrie Logistik Service s. r. o. ( ILOS Industrie Logistik Service s. r. o. )
 • Cyklostezka Ohře II (Karlovarský kraj)
 • Informační systém ve společnosti Tritia spol.s r. o. (Tritia spol. s r. o.)
 • Rekonstrukce veřejných prostranství města Toužim (město Toužim)
 • Projekt pro Českoněmeckou fotbalovou školu – z Cíle 3 (Česko-německá fotbalová škola)

Projektové dokumentace a poradenství k veřejným zakázkám

 • PD k projektu ze SZIF (obec Odrava)
 • PD k projektu ze SZIF (obec Poustka)
 • Duhový svět Popelničky Jáji (Karlovarský kraj)
 • Poradenství (Grid services)
 • Poradenství (město Habartov)
 • Profil zadavatele a poradenství (město Teplá)
 • Profil zadavatele a poradenství (město Nová Role)
 • Profil zadavatele a poradenství (obec Poustka)
 • Profil zadavatele a poradenství (obec Doupovské Hradiště)
 • Profil zadavatele a poradenství (obec Šemnice)
 • Profil zadavatele a poradenství (obec Bražec)
 • Profil zadavatele a poradenství (obec Tuřany)
 • Profil zadavatele a poradenství (obec Březová)
 • Profil zadavatele a poradenství (obec Březno)
 • Profil zadavatele a poradenství (obec Bukovany)

Žádosti o dotaci

 • Územní plán Bražec (obec Bražec)
 • Malá farma (Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb)
 • Modernizace IS ve společnosti ILOS Industrie Logistik Service s. r. o. ( ILOS Industrie Logistik Service s. r. o. )
 • Oprava vnitřních omítek a maleb kněžiště kostela v Lomničce u Plesné II.etapa (město Plesná)
 • Centrum společenského života v obci Křižovatka (obec Křižovatka)
 • Záchrana kostela sv.Kateřiny v obci Křižovatka (obec Křižovatka)
 • Rekonstrukce a adaptace nákupního střediska Jednota na multifunkční centrum Plesná (obec Plesná)
 • Informační systém ve společnosti Tritia spol.s r. o. (Tritia spol. s r. o.)
 • Obnova strojového parku tiskárny (ZDM s. r. o.,)
 • Vývojové pracoviště Malá vodní elektrárna Šindelová (Ing. Cink, Karlovy Vary)
 • Cyklostezka Královské Poříčí – Loket
 • Rekonstrukce farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (město Kynšperk nad Ohří)
 • Modernizace areálu krytého koupaliště pro rozvoj přeshraničních sportovních aktivit (Sokolovská bytová s. r. o.)
 • Zavedení širokopásmového internetu v obci Krásná (obec Krásná)
 • Zvýšení kvality poskytovaných služeb a zachování konkurenceschopnosti v oblasti gastronomie, hotelnictví a lázeňských služeb prostřednictvím zavedení systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy Vary a. s. (hotel Imperial Karlovy Vary a. s.)
 • Vytváření a rozvoj e-learningových modulů a vývoj vzdělávacích programů dalšího profesního vzdělávání (Systém Net Solution s. r. o.)
 • Rozvoj vzdělávání a odborná příprava terénních sociálních pracovníků vedoucí k začlenění sociálně vyloučených osob a skupin (Kotec o. s.)
 • Šance (Carlsbader Gate o. p. s.)
 • Karlovarský kraj s CK FIRO-tour do celého světa (CK FIRO-tour a.s.)
 • GOLD GYM JARDA & PEGGY (Jana Stöckelová)
 • Informační web Ašsko pro turisty a širokou veřejnost (Václav Ponikelský)
 • Z Aše na výlety k přátelům v srdci Evropy (Město Aš)

Rozvojové studie a Studie proveditelnosti

 • Revitalizace bytových domů
 • Integrovaná rozvojová strategie svazku obcí Mikroregion Sokolov –východ
 • Koncepce rozvoje turistiky
 • Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách
 • Centrum konkrétní pomoci rozvoje MSP
 • Integrovaná rozvojová strategie svazku obcí Svatavka
 • Využití atraktivních míst Mikroregionu Svatavka pro turistické účely
 • Rozvojová strategie obce Krásný Les
 • Kulturní a společenské a sociální centrum Královské Poříčí
 • Centrum tradičních řemesel v Královském Poříčí
 • Páteřní cyklostezka podél řeky Ohře v Karlovarském kraji
 • Technologické centrum
 • Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v Karlovarském kraji
 • Vyhledávací studie vhodných firem pro klastr Hudební výroba – Karlovarský kraj
 • Vyhledávací studie vhodných firem pro klastr Dřevozpracující průmysl