Služby

Nabízíme Vám kompletní zadavatelskou činnost v zastoupení podle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek včetně poradenství, vztahující se k přípravě a průběhu různých druhů zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Administraci výběrových řízení vždy realizujme v souladu s metodickými pokyny a smluvními podmínkami poskytovatelů dotačních prostředků. Dále zajišťujeme žádosti o dotační management z prostředků Evropské unie, případně z národních zdrojů.

V souladu se zákonem také zajišťujeme zřízení profilu zadavatele pro subjekty, kteří ho nemají doposud zřízen. V případě potřeby za Vás také uveřejníme dokumenty do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Naší specializací je administrace stavebních veřejných zakázek. Připravíme detailní zadávací dokumentaci s technickou kvalifikací vč. návrhu smluvních a obchodních podmínek.

Administrace výběrových řízení

 • administraci všech druhů zadávacích řízení v nadlimitním i podlimitním režimu
 • kompletní zadavatelskou činnost podle zákona č. 134/2016 Sb. dle § 43 o zadávání veřejných zakázek
 • zpracování zadávací dokumentace v souladu s projektovou dokumentací
 • návrh smluvních podmínek s ohledem na realizovaný projekt vč. návrhu obchodních podmínek
 • návrh technických podmínek na realizovaný projekt
 • administraci veřejných zakázek malého rozsahu
 • administraci veřejných zakázek, které jsou spolufinancovány z finančních prostředků Evropské unie či národních zdrojů
 • zajištění a zpracování formulářů ve věstníku veřejných zakázek
 • příjem nabídek včetně zajištění celého procesu otevírání nabídek
 • zpracování a vyřízení případných námitek
 • zpracování stanovisek v zastupování zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • kompletní zajištění spisu v elektronické podobě pro archivaci

Dotační management

 • vyhledání vhodných dotačních titulů
 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování žádostí o platbu
 • zúčtování dotace
 • vypracování závěrečných a monitorovacích zpráv
 • kompletní dotační management