Ceník

Naše společnost určuje cenu zakázky na základě posouzení požadovaných služeb. Každý projekt je velmi individuální a záleží vždy na celkové připravenosti podkladů investora. Naším cílem je, aby veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně.

Průměrné ceny z našich realizací

vstupní konzultace

ZDARMA

veřejná zakázka malého rozsahu

od 15 000,- Kč

zjednodušené podlimitní řízení

od 30 000,- Kč

podlimitní otevřené řízení

od 35 000,- Kč

nadlimitní otevřené řízení

od 40 000,- Kč

jednací řízení bez uveřejnění

od 5 000,- Kč

jednací řízení s uveřejněním

od 20 000,- Kč

odborné práce

vyhotovení, úprava zadávací dokumentace; hodnocení kvalifikace dodavatelů; administrace dotačních titulů; jednání s dodavateli; administrace veřejné zakázky; hodnocení nabídek; poradenství k dotačním titulům; úpravy na profilech zadavatele

od 690,- Kč / hod

kvalifikované práce

kontrola projektových dokumentací; kontrola rozpočtů; řešení změnových listů, víceprací a méněprací; vypořádání se s námitkami od dodavatelů; úpravy smluv; zpracování žádosti o dotaci

od 790,- Kč / hod

V případě Vašeho zájmu provedeme nejprve osobní bezplatnou konzultaci, kde nám představíte Váš záměr a po vzájemné konzultaci připravíme cenovou nabídku přímo na míru. Cenovou nabídku stanovujeme na konkrétní akci přesně dle Vašich požadavků, případně je možné také využít výhodných hodinových sazeb. Náklady na naše služby jsou často uznatelným nákladem projektu a je možné na ně získat dotaci. Bližší informace Vám rádi sdělíme. 

Dlouholeté zkušenosti dokazují naši spokojení klienti.